DOKUMENTI

Ova stranica sadrži Statut Grada, pravilnike, poslovnike i odluke Grada Otočca

 • 01 SVI DOKUMENTI


  KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCADownload


  Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Otočca za razdoblje 2021-2025. godine.pdfDownload


  PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA OTOČCA (24.02.2022.)Download


  ODLUKA O RADNOM VREMENUDownload


  Provedbeni program Grada Otočca za razdoblje 2021-2025.pdfDownload


  Odluka-o-ustrojstvu-i-djelokrugu-Jedinstvenog-upravnog-odjela-Grada Otočca.docxDownload


  Poslovnik o radu Gradskog vijeća 2021.g.docxDownload


  Statut 2021 _docxDownload


  Pravilnik o radu Gradske Uprave Grada Otočca 2012.godina.pdfDownload


  Etički kodeks Gradske uprave Grada OtočcaDownload


  Statut Grada OtočcaDownload


  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada OtočcaDownload


  Pravilnik o unutarnjem redu Gradske upraveDownload


  PRAVILNIK o korištenju službenih vozila, reprezentacije te potpisivanju narudžbiDownload


  PRAVILNIK o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opremeDownload


  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika Gradskog vijeća Grada Otočca, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i javnih poduzeća u vlasništvu Grada OtočcaDownload


  Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika Gradskog vijeća Grada Otočca, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i javnih poduzeća u vlasništvu Grada OtočcaDownload


  Linijski prikaz objekata na autocestama A1-Bosiljevo-MaslenicaDownload


  God. izvj. o izvr. proracuna grada Otocca za 2012.godinu.docDownload


  I. izmjene i dopune proracuna grada Otocca za 2013.pdfDownload


  Proracun 2014.pdfDownload


  Finalna procjena grada Otocca 20.12.2011.pdfDownload


  Procjena grada Otocca 20.12.2011.docDownload


  Zahtjevi zastite i spasavanja grada Otocca.pdfDownload


  Operativni plan obrane od poplava.pdfDownload


  Linijski prikaz objekata na autocestama A1 Bosiljevo Maslenica.xlsDownload


  Msp.pdfDownload


  Prilog 1.operativni plan obrane od poplava.pdfDownload


  Odluka prigradski prijevoz 2017.pdfDownload


  Odluka prigradski-prijevoz 2016.pdfDownload


  Odluka o socijalnoj skrbi na podrucju grada Otočca.pdfDownload
 • Poslovnik o radu Gradonačelnika Grada OtočcaDownload
 • Poslovnik Gradskog Vijeća Grada OtočcaDownload


  Poslovnik o radu Gradskog vijeća 2021.g.docxDownload
 • Statut Grada Otočca 2021.docxDownload


  Statut Grada Otočca - Pročišćeni tekst.pdfDownload


  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta.docxDownload


  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta.pdfDownload


  Statut Grada Otočca.pdfDownload

 • POPIS UGOVORA I. DIO (2022).xlsxDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  EVIDENCIJA UGOVORA II DIO.xlsxDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  evidencija-ugovora-i-dio.xlsxDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  evidencija ugovora I.dioDownload


  evidencija ugovora 2020. II. dioDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  popis-ugovora-2019-word.docxDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  popis-ugovara-pdf.pdfDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Popis ugovora 2013.godinaDownload


  Popis ugovora 2014.godinaDownload


  Popis ugovora 2015. godinaDownload


  popis-ugovora-2016.xlsxDownload


  popis-ugovora-2017.xlsxDownload


  Evidencija ugovara-pdf.pdfDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Obavijest o usluzi slanja računa u elektroničkom obliku (30.09.2022.)Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2022.godinu (11.03.2022. )Download


  prijava-podataka-o-kuci-za-odmor (2) (11.03.2022. )Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca (01.01.2022.)Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  javni-poziv-za-podnosenje-prijava-poreza-na-kuce-za-odmor-za-.docxDownload


  prijava-podataka-o-kuci-za-odmor.docxDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  odluka-o-gradskim-porezima.pdfDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  pravilnik-reklame-reklamni-panoi-odredivanje-naknade.pdfDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  odluka-spomenicka-renta.pdfDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  odluka-o-gradskim-porezima-i-o-prirezu-porezu-na-doh..pdfDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSUDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Odluka-o-komunalnoj-naknadi-skenirano.pdfDownload


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA STRUČNOG VREDNOVANJA I OCJENE OPRAVDANOSTI I UČINKOVITOSTI INVESTICIJSKIH PROJEKATA GRADA OTOČCA Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Procedura stvaranja ugovornih obveza Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Uputa o suradnji između Grada Otočca i korisnika Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Gradu Otočcu Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Procedura blagajničkog poslovanja Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Download


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najnovije vijesti iz Grada Otočca

Ovdje saznajte novosti i informacije iz Grada Otočca. Zaa Vas objavljujemo najnovije događaje i vijesti iz sfere političkog i društvenog života Grada Otočca.

Accessibility