DOKUMENTI

Ova stranica sadrži Statut Grada, pravilnike, poslovnike i odluke Grada Otočca

 • 01 SVI DOKUMENTI  Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Grada Otočca za 2024..pdfDownload


  AZURIRANI_Godisnji izvjestaj 2023__Provedbeni program Grada Otočca.pdfDownload

  AZURIRANO_2023_Prilog 1.pdfDownload

  Godisnji izvjestaj 2023__Provedbeni program Grada Otočca.pdfDownload

  2023_Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S_19_7_2022[1] (1).pdfDownload


  Pravilnik 2022 Stevan U.docxDownload

  I. i II. Izmjene Pravilnika .docxDownload  Godisnji izvjestaj 2022__Provedbeni program Grada Otočca.pdfDownload

  Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S_2022_Grad Otocac.pdfDownload  KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCADownload

  Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Otočca za razdoblje 2021-2025. godine.pdfDownload

  PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA OTOČCA (24.02.2022.)Download

  ODLUKA O RADNOM VREMENUDownload

  Provedbeni program Grada Otočca za razdoblje 2021-2025.pdfDownload

  Odluka-o-ustrojstvu-i-djelokrugu-Jedinstvenog-upravnog-odjela-Grada Otočca.docxDownload

  Poslovnik o radu Gradskog vijeća 2021.g.docxDownload

  Statut 2021 _docxDownload

  Pravilnik o radu Gradske Uprave Grada Otočca 2012.godina.pdfDownload

  Etički kodeks Gradske uprave Grada OtočcaDownload

  Statut Grada OtočcaDownload

  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada OtočcaDownload

  Pravilnik o unutarnjem redu Gradske upraveDownload

  PRAVILNIK o korištenju službenih vozila, reprezentacije te potpisivanju narudžbiDownload

  PRAVILNIK o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opremeDownload

  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika Gradskog vijeća Grada Otočca, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i javnih poduzeća u vlasništvu Grada OtočcaDownload

  Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika Gradskog vijeća Grada Otočca, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i javnih poduzeća u vlasništvu Grada OtočcaDownload

  Linijski prikaz objekata na autocestama A1-Bosiljevo-MaslenicaDownload

  God. izvj. o izvr. proracuna grada Otocca za 2012.godinu.docDownload

  I. izmjene i dopune proracuna grada Otocca za 2013.pdfDownload

  Proracun 2014.pdfDownload

  Finalna procjena grada Otocca 20.12.2011.pdfDownload

  Procjena grada Otocca 20.12.2011.docDownload

  Zahtjevi zastite i spasavanja grada Otocca.pdfDownload

  Operativni plan obrane od poplava.pdfDownload

  Linijski prikaz objekata na autocestama A1 Bosiljevo Maslenica.xlsDownload

  Msp.pdfDownload

  Prilog 1.operativni plan obrane od poplava.pdfDownload

  Odluka prigradski prijevoz 2017.pdfDownload

  Odluka prigradski-prijevoz 2016.pdfDownload

  Odluka o socijalnoj skrbi na podrucju grada Otočca.pdfDownload • ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE PROSTORA DRUŠTVENOG DOMA PROZOR „Mate Kostelac – Maljutka“.docxDownload


  Obrazac-Zahtjev za jednokratnu pomoć-Grad Otočac.docxDownload


  Obrazac-Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja-Grad Otočac.docxDownload


  Obrazac-Izjava o članovima zajedničkog kućanstva-Grad Otočac.docxDownload


  Obrasci-pravo na pristup informacijama.docxDownload


 • Poslovnik o radu Gradonačelnika Grada OtočcaDownload


 • Poslovnik Gradskog Vijeća Grada OtočcaDownload


  Poslovnik o radu Gradskog vijeća 2021.g.docxDownload • Statut Grada Otočca 2021.docxDownload


  Statut Grada Otočca - Pročišćeni tekst.pdfDownload


  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta.docxDownload


  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta.pdfDownload


  Statut Grada Otočca.pdfDownload
 • POPIS UGOVORA 2023. I. DIO.xlsxDownload

  POPIS UGOVORA 2023. II. DIO.xlsxDownload


  POPIS UGOVORA I. DIO (2022).xlsxDownload

  POPIS UGOVORA II. DIO.xlsxDownload
  EVIDENCIJA UGOVORA II DIO.xlsxDownload

  evidencija-ugovora-i-dio.xlsxDownload


  evidencija ugovora I.dioDownload


  evidencija ugovora 2020. II. dioDownload

  popis-ugovora-2019-word.docxDownload

  popis-ugovara-pdf.pdfDownload


  Popis ugovora 2013.godinaDownload

  Popis ugovora 2014.godinaDownload

  Popis ugovora 2015. godinaDownload

  popis-ugovora-2016.xlsxDownload

  popis-ugovora-2017.xlsxDownload

  Evidencija ugovara-pdf.pdfDownload

 • Javni poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2024. godinuDownload


  Obrazac prijave poreza na kuće za odmor 2024. godinaDownload
  Odluka o gradskim porezima Grada Otočca 2023. g. (0901).docx (09.01.2024.)Download


  Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Otočca (0901).docx (09.01.2024.)Download


  Odluka o visini poreznih stopa Grad otočac (0901).pdf (09.01.2024.)Download


  Odlukao porezima Grada Otočca (0901).pdf (09.01.2024.)Download


  odluka porezi NN 152 iz 2023 (0901).pdf (09.01.2024.)Download

  javni-poziv-za-podnosenje-prijava-poreza-na-kuce-za-odmor-za-2023.docx (07.03.2023.)Download


  prijava-podataka-o-kuci-za-odmor (2023).docx (07.03.2023.)Download

  Obavijest o usluzi slanja računa u elektroničkom obliku (30.09.2022.)Download

  Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2022.godinu (11.03.2022. )Download


  prijava-podataka-o-kuci-za-odmor (2) (11.03.2022. )Download

  Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca (01.01.2022.)Download


  javni-poziv-za-podnosenje-prijava-poreza-na-kuce-za-odmor-za-.docxDownload


  prijava-podataka-o-kuci-za-odmor.docxDownload


  odluka-o-gradskim-porezima.pdfDownload


  pravilnik-reklame-reklamni-panoi-odredivanje-naknade.pdfDownload


  odluka-spomenicka-renta.pdfDownload


  odluka-o-gradskim-porezima-i-o-prirezu-porezu-na-doh..pdfDownload


  ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSUDownload


  Odluka-o-komunalnoj-naknadi-skenirano.pdfDownload • Osoba za nepravilnosti.pdfDownload  Fiskalna odgovornost_procedura.pdfDownload  GRAD OTOČAC_PROCEDURA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA.pdf Download


  GRAD OTOČAC_PROCEDURA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA (002).docx Download  PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA STRUČNOG VREDNOVANJA I OCJENE OPRAVDANOSTI I UČINKOVITOSTI INVESTICIJSKIH PROJEKATA GRADA OTOČCA Download

  Procedura stvaranja ugovornih obveza Download

  Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima Download
  Uputa o suradnji između Grada Otočca i korisnika Download

  Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Gradu Otočcu Download

  Procedura blagajničkog poslovanja Download

  Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Download


 • Izvješće o radu gradonačelnika od 01.07.2023. do 31.12.2023.Download


  Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.pdfDownload


  Izvješće o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.docxDownload


  Izvješće o radu gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.docxDownload


  Izvješće o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.docxDownload


Najnovije vijesti iz Grada Otočca

Ovdje saznajte novosti i informacije iz Grada Otočca. Zaa Vas objavljujemo najnovije događaje i vijesti iz sfere političkog i društvenog života Grada Otočca.

Accessibility