Više o Otočcu

Ustrojstvo grada

Ustrojstvo grada Otočca
Gradonačelink: STJEPAN KOSTELAC,dr.vet.med.
Zamjenik gradonačelnika: NENAD JANKOVIĆ, dipl.ing.stroj.

Gradski uredi
 

URED GRADONAČELNIKA

Antonija Bićanić-  pročelnica Ureda Gradonačelnika

Tel.: 053 / 771 - 055

Fax.: 053 / 773 - 655

E-mail: antonija.otocac@gmail.com;

Jadranka Orešković - viši referent za poslove Ureda Gradonačelnika

Tel.: 053 / 771 - 176

Fax.: 053 / 746 - 274

E-mail: jadranka@otocac.hr

E-mail: grad-otocac@gs.t-com.hr

Željka Vučić - referent za društvene djelatnosti

E-mail: zeljka.vucic@otocac.hr

Damir Orešković - vozač Gradonačelnika, tehničar za održavanje

Ivan Francetić - viši referent za provođenje projekata i EU fondova

E-mail: ivan.francetic@otocac.hr

Tel.: 053 / 773-555

Fax.: 053 / 773 - 655

Anita Matasić - viši referent za poslove komunalnog redarstva

Tel:053/771-617

E-mail: vera.korac@otocac

Zvonko Šimatović - komunalni izvidnik, vozač

Tel: 053/771-617

E-mail: zvonko.simatovic@otocac.hr

Vilim Marić - prometni redar, vozač

E-mail: vilim.maric@otocac.hr

Tona Vranić - komunalno-prometni redar

E-mail:tona.vranic@otocac.hr

Patricia Dujmović, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Tel:053/773-555

E-mail: patricia.dujmovic@otocac.hr

 

TAJNIŠTVO

Tel.: 053 / 771 - 158

Fax.: 053 / 746 - 274

MARIJA MARKOVIĆ - Pročelnik -Tajnik  - Službenik za zaštitu osobnih podataka i Službenik za informiranje

E-mail: marija.markovic@otocac.hr

Nada Sekula - referent za poslove Gradskog vijeća

E-mail: nada@otocac.hr

Tel.: 053 / 773 - 076

Fax.: 053 / 746 - 274

Jasna Udarović - referent za poslove pisarnice

Tel:053/617-954

E-mail: jasna.udarovic@otocac.hr

Mihaela Majnarić- referent za poslove arhive

Tel:053/617-964

E-mail: mihaela@otocac.hr

Jura Udarović - domar, dostavljač,vozač

E-mail: jura.udarovic@otocac.hr

Nada Šimatović - čistač/ica, dostavljač/ica

Ivana Rožman- čistač/ica, dostavljač/ica

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

STEVAN UZELAC - Pročelnik

E-mail: s.uzelac@otocac.hr

Tel.: 053 / 773 - 656

Fax. 053 / 773 - 655

Lucija Vidmar, viši stručni suradnik za poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo

Tel:053/617-955

fax:053/773-655

E-mail: 

Odsjek za proračun, financije i javne prihode

Glorija Podnar, samostalni upravni referent

Tel.: 053 / 771 - 278

Fax.: 053 / 773 - 655

Email.grad-otocac1@gs.t-com.hr;

Katarina Dujmović, referent za naplatu gradskih prihoda i blagajnu

Tel:053-773-655

fax:053/773-655

E-mail: katarina.otocac@hr

Ivanka Klobučar, računovodstveni referent

E-mail: ivanka.klobucar@otocac.hr

Dragana Vukmirović-Antić, računovodstveni referent

E-mail: otocacdragana@gmail.com

Tel.: 053 / 617 - 955

Fax.: 053 / 773 - 655

Ivana Degoricija, viši računovodstveni referent

E-mail: ivana.degoricija@otocac.hr